Sekretesspolicy och cookies

Sekretesspolicy

Du kan besöka vår websajt utan att uppge någon personlig information. Vi noterar bara data som ej är personligt relaterad såsom IP-adress, refererande sida etc. i statistiksyfte. Denna information används endast i statistiskt syfte och vi kan inte koppla denna information direkt till dig. Personlig data lagras endast efter det att du frivilligt lämnat dina uppgifter vid begäran om produkt- och tjänsteinformation. Genom din beställning samtycker du till att AB IPS Alarm Direct lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att AB IPS Alarm Direct kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Informationen lagras bara så länge som den måste enligt gällande lagar om inte du har godkänt fortsatt användning av informationen.

Din personliga information lämnas aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte eller för annat ändamål.

Cookies (kakor)

Vi använder oss av tredjepartscookies för statistiska ändamål. Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan..