IPS-Alarm

Våra Certifieringar

Klicka på certifieringen för att läsa mer

Har du larmklass krav?

Är du ett företag i behov av larm eller har du ett befintligt? Se då till att de är en godkänd larmleverantör som möter ditt försäkringsbolags krav!

Idag finns det aktörer på larmmarknaden som erbjuder “företagslarm” utan att ha behörighet att installera godkända larm samt att utrustningen inte möter kraven som ställs. Har du ett inbrottslarm som inte möter dom krav som ställs har försäkringsbolaget eller annan kravställare rätt att neka ersättning vid ett inbrott.

Se till att stämma av med ditt försäkringsbolag vilka krav din verksamhet har.

Larmklasser

Anläggningar i klass 1 får utföras som enbart försåtskydd med minst två volymdetekterande detektorer. Anläggningen i sin helhet får kopplas till och från genom låsförbikopplare vid entrén. Exempel på användningsområden: bostäder och företag med lågt skyddsvärde.

I klass 2 ska larmövervakningen utföras som skalskydd, kompletterat med invändigt försåtskydd. Till– och frånkoppling utförs i centralapparaten eller via separat manöverpanel. Exempel på användningsområden: bostäder med stort värde samt företag.

I klass 3 ska övervakningen utformas som skalskydd, kompletterat med invändigt volymskydd, undantaget hygien- och fönsterlösa utrymmen mindre än 4 m2. Högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon. Förbikoppling ska ske med knapp– eller kortförbikopplare i s.k. delat montage. Kortförbikopplare ska vara kombinerad med en knappsats med personlig kod. Exempel på användningsområden: företag med stort skyddsvärde, vapenförvaring.

Larmövervakningen ska utföras som skalskydd kompletterat med invändigt volymskydd för samtliga utrymmen. Högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon. Förbikoppling ska ske med knapp– eller kortförbikopplare i s.k. delat montage. Kortförbikopplare ska vara kombinerad med en knappsats med personlig kod.

Klassen avser invändigt försåtsskydd. Exempel på användningsområden är bostäder/inomhus.